Förbundsstyrelse Frisksportens Ungdomsförbund

Här nedanför hittar du ledamöterna i FUF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2016-2018.
E-post: fuf.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Vice ordförande

Erik Schooner
Engelbrektsgatan 62b
702 13 Örebro
073-786 92 02
Sofia Westman
P G Vejdesväg 6 A, lgh 1101
352 52 Växjö
073-038 33 94

Kassör

Ledamot

Anki Riedel
Björkelundsvägen 3 C
591 60 Motala
070-922 82 96
Lucia Paust
Storgatan 44
524 30 Herrljunga
073-362 83 37

Ledamot

Ledamot

Mats Johansson
Fiskaregatan 1
591 70 Motala
070-493 06 64
Lena Berg
Kanalvägen 14
590 72 Ljungsbro
013-632 08

Ledamot

Suppleant

Attila Andersson
Hånger Sjöbo 12
331 94 Värnamo
070-566 88 55
Lena Johansson
Kastet 621 B
472 91 Stillingsön

 

Verkställande utskott

E-post: fuf.vu@frisksport.se

 

Revisorer

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
Västra Ågatan 75
619 34 Trosa
070-816 46 68
Martin Karlsson
Gamla Klubbetorp
640 20 Björkvik
070-675 44 35


Revisorsuppleanter

Gun Thorsson
Lönngatan 9
531 75 Järpås
0510-916 44
Jeanette Ahlgren 
Replacing Emoji...