Stiftelsen Frisksportgårdens styrelse

Stensunds folkhögskola ägs och drivs av Stiftelsen Frisksportgården, vars huvudman är Svenska Frisksportförbundet. Styrelsen för Stiftelsen Frisksportgården väljs på Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte som hålls vartannat år. Under mandatperioden 2016-2018 ser styrelsen ut så här:

För e-post använd:
fornamn.efternam@frisksport.se

Ordförande

Vice Ordförande

Peter Hjortsten (FK Humlan)
Kummelnäsvägen 28
132 37 Saltsjö-Boo
Telnr. 070-666 42 63
Jenny Reimer (Trosa FK)
Bokögatan 8
619 31 Trosa
Telnr. 073-156 19 99
 
 

Kassör

Ledamot

Kjell Hasslert
Hertig Karls Allé 5
647 32 Mariefred
Telnr. 070-851 57 00
Kjell Edlund (FK Ringen)
Katrinebergsvägen 86 A
146 48 Tullinge
Telnr. 070-760 58 45
 

Ledamot

Suppleant

Jonas Forsmark (Eskilstuna FK)
Gimmersta Gamla kontoret
643 96 Julita
Telnr. 070-662 45 21
Lars Ehnroth (FK Humlan)
Gamlebovägen 32
144 63 Rönninge
Telnr. 070-566 84 85
   

Suppleant

Suppleant

Erik Schooner (Motala FK, FUF)
Högbygatan 4
590 73 Ljungsbro
Telnr. 073-786 92 02
Martin Thorsson (FK Gripen)
Klövergatan 11
534 31 Vara
Telnr. 070-582 26 55
   

Revisor

Ove Pettersson
Västra Ågatan 75
619 34 Trosa
Telnr. 070-816 46 68