Frisksportkalendern

5 Juli, 2020

Datum Börjar/slutar Händelse

5 Juli

Söndag

5 Juli - 25 Oktober

Förbundsmöte SFF

Vartannat år ordnar Svenska Frisksportförbundet förbundsmöte. Årets möte blir 5 juli och på grund av Covid-19 kommer det att genomföras digitalt.