Kommittéer/arbetsgrupper

Följande kommittéer och arbetsgrupper är valda för perioden 2016-2018. För e-post till enskild ledamot använd
fornamn.efternam@frisksport.se

 

Kommittéer

Idrott- och friluftslivskommitté

Träffkommitté

Claes Sahlberg (Falu FK) Cornelia Andersson (Motala FK)
Olle Sahlberg (Värnamo FK) Henrik Edvardsson (FK Fyren)
Mattias Wuopio (Falu FK) traff@frisksport.se
idrott@frisksport.se
 

 

Informationskommitté

Emelie Malmborg (Motala FK)
Kerstin Lindström (Trosa FK)
information@frisksport.se

 

Utbildningskommitté

Vakant

Veterankommitté

Vakant

 

Arbetsgrupper

Webbgrupp

Fjällresor

Jesper Antonsson (Motala FK) Pirkko Renglin (Direktansluten)
Emelie Malmborg (Motala FK) Kerstin Larsson (Jönköpings FK)
webb@frisksport.se Ingwar Winberg (Mölnlycke FK)
  fjallveckan@frisksport.se

 
   

Gemensamt arbetsutskott FUF och SFF

 
Kerstin Malm
Sofia Westman
Kerstin Ehnroth
Sara Brunskog
Erik Schooner
au@frisksport.se

 

Replacing Emoji...
Replacing Emoji...
Replacing Emoji...