Studiecirklar

En studiegrupp eller en studiecirkel är en mindre grupp människor som tillsammans vill utbilda sig eller lära sig mer inom ett mer specifikt ämne. En studiecirkel är ofta en regelbunden utbildning under en begränsad period där man metodiskt med hjälp av en ledare fördjupar sig inom ämnet efter en på förhand framtagen studieplanering.

Studiegrupper eller studiecirklar inom Svenska Frisksportförbudet arrangeras ofta tillsammans med NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.

För mer info: www.nbv.se