Till förbundet:

Förbundsmöte 2016

FUF förbundsmöte

VÄLKOMMEN TILL 

 Frisksports Ungdomsförbunds förbundsmöte under rikslägret i Sätila söndagen den 10 juli 2016

Anmälan av ombud ska vara förbundsexpeditionen fuf.kansli@frisksport.se  tillhanda senast 2016-06-01

Motion ska skickas till kansliet senast 2016-05-12

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning finns i gällande stadgarna och vår hemsidawww.frisksport.se

 

SFF förbundsmöte

 

VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE under rikslägret i Sätila lördagen den 16 juli 2016 kl.10:00

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 12 maj 2016.

Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet kansli@frisksport.se senast 31 maj 2016.

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar Du i gällande stadgar samt på vår hemsida www.frisksport.se