Förbundsstyrelse Svenska Frisksportförbundet

Här nedanför hittar du ledamöterna i SFF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2016-2018
E-post: sff.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Vice ordförande

Kerstin Malm
Nybergsgatan 8
114 45 Stockholm
08-664 14 36
Kerstin Ehnroth
Gamlebov. 32
144 62 Rönninge
070-146 65 68

Kassör

Ledamot

Louise von Berens
Betesgången 4
619 33 Trosa
070-431 03 15

Lisa Hallingström
Tingsvägen 23
584 22 Linköping
070-496 80 66

Ledamot

Ledamot

Ewa Cernerud-Bormark
Ringdansvägen 4
646 30 Gnesta
070-637 57 37

Ruben Schultz
Nästa Gunnatorp 1
331 95 Värnamo
070-300 36 90

Ledamot

Suppleant

Kristian Söderström
Vallsundsvägen 92
613 36 Öxelösund
070-457 15 64
Per Bormark
Ringdansvägen 4
646 30 Gnesta
070-290 27 99


 

Verkställande utskott

E-post: vu@frisksport.se

 

Revisorer

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
Västra Ågatan 75
619 34 Trosa
070-816 46 68
Rolf Larsson
Holavägen 6
561 39 Huskvarna
070-974 91 41

Revisorsuppleanter

Karl-Gunnar Miltsis
Persgatan 4
913 35 Holmsund
090-77 92 36
070-539 37 58
Eric Mattsson
Strömborgsvägen 8
89431 Själevad
0660-810 04
070-657 62 04

 

Replacing Emoji...