Förbundsstyrelse Svenska Frisksportförbundet

Här nedanför hittar du ledamöterna i SFF:s förbundsstyrelse mandatperioden 2016-2018
E-post: sff.styrelse@frisksport.se

För e-post till enskild ledamot använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ordförande

Vice ordförande

Mats Johansson
070-493 06 64
Jesper Antonsson
073- 043 61 62

Kassör

Ledamot

Rasmus Gustafsson
072-228 27 32

Lisa Hallingström
070-496 80 66

Ledamot

Ledamot

Gunnar Eckert
070-328 16 18
Monica Eld
073- 055 30 50

Ledamot

Suppleant

Fredric Svensson
070-663 75 33
Erik From
073-583 33 27


 

Verkställande utskott

E-post: sff.vu@frisksport.se

 

Revisorer

För e-post använd:
fornamn.efternamn@frisksport.se

Ove Pettersson
070-816 46 68
Martin Karlsson
070-675 44 35

Revisorsuppleanter

Karl-Gunnar Miltsis
090-77 92 36
070-539 37 58
Kjell Edlund
070-760 58 45

 

Replacing Emoji...