Till förbundet:

Styrelsen

Ordförande
Oliwia Wadle

Sekreterare
Rasmus Gustafsson

Kassör
Pontus Landström

Suppleanter
Tommy Fogelberg

För e-post använd: 
fornamn.efternamn@frisksport.se