Till förbundet:

Dina tankar och idéer

Vi vet att det finns många tankar och synpunkter kring ett läger. Vi ger er här möjligheten att komma med bra idéer och tips till oss som vi kan tänka på.

Vi ber er att inte framföra kritik mot tidigare arrangörers idéer och upplägg, utan tankar och idéer som ni tror gör ett riksläger bättre.