Till förbundet:

LM i Hellensk stafett

Ungdomsstafett

TÄVLINGSSTART
Fredag 13 juli 09.00 på Bendersvallen.

ANMÄLAN
Senast torsdag 12 juli 19.00.

REGLER
Distriktslag med 7 personer varav minst 3 flickor.

GRENAR
Hinderlöpning 200-400 meter
Terränglöpning 1000-1500 meter
Terränglöpning 1000-1500 meter
Simning 25 meter
Simning 50 meter
Snabblopp 100-200 meter
Snabblopp 100-200 meter

STRÄCKORDNING
Senast torsdag 12 juli 19.00.

PRISUTDELNING
Direkt i anslutning till tävlingen

TÄVLINGSLEDARE
Janne Carlson, tel 0708-46 71 01