Till förbundet:

LM i Volleyboll för juniorer och ungdom

Volleyboll

TÄVLINGSSTART
Flickor D18 måndag 9 juli 13.30, pojkar H18 tisdag 10 juli 11.30 och ungdom U14 (gemensam för flickor och pojkar) 9 juli 14.30. Allt spel på Volleybollplanerna (vid regn Alléhallen).

ANMÄLAN
Senast söndag 8 juli 19.00 (flickor D18 + ungdom U14) och måndag 9 juli 19.00 (pojkar H18).

KLASSER
Distriktslag i klasserna H/D 18 och U14 (gemensam för flickor och pojkar). Flickor får även delta i pojklag.

REGLER
Lagen håller med domare.
Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.
Minst 5 spelare på planen.

PRISUTDELNING
Direkt efter avslutat finalspel.

TÄVLINGSLEDARE
Anders Nilsson, tel 0708-19 24 75