Till förbundet:

Press

Pressreleaser

Pressbilder

Frisksport är

Svenska Frisksportförbundet är en demokratisk organisation, öppen för alla människor som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill påverka såväl enskilda människor som samhället i stort tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden. På förbundsnivå är Frisksportrörelsen uppdelad i Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Veteranförbund, men våra klubbar och aktiviteter är gemensamma för båda förbunden.

För information om vad frisksport står för, läs gärna vårt förbundsprogram.