Till förbundet:

Vara kommun

Kommunhuset - Vara kommun, fotograf: Edit Larsson

Vara kommun ligger på den vidsträckta slätten mitt i Västergötland - Varaslätten.  Cirka 16 000 människor bor i vår drygt 700 kvadratkilometer stora kommun. Hälften är bosatta i någon av de nio tätorterna, hälften bor på ren landsbygd. Vi som bor här har både naturen och en god service tätt inpå knuten. De flesta tycker förstås att hemma är bäst, men skulle vi vilja ge oss utanför kommunens gränser finns här gott om kommunikationer.

Fortfarande är lantbruket en stor del av det lokala näringslivet, men vid dess sida har en framgångsrik och världsomspännande industri växt upp. Totalt verkar över 700 företag i Vara kommun.

För den som vill förena ett bra jobb med en värdefull fritid finns goda möjligheter i Vara. Bland de cirka 400 föreningarna i vår kommun finns alltifrån framgångsrika buggare till motorsportare och trampolinhoppare. I de flesta av våra orter finns dessutom en aktiv intresseförening.

Källa: vara.se

tl_files/Arrangemang/rikslager_2012/Vara-kommun-logga3.png