Till förbundet:

RM i Hellensk stafett

Stafett

TÄVLINGSSTART
Teoretisk del: Tisdag 10 juli 09.00 på Bendersvallen (vid regn Alléhallen).
Fysisk del: Onsdag 11 juli 09.00 på Bendersvallen.

ANMÄLAN
Senast måndag 9 juli 19.00

REGLER
Distriktslag med 7 personer, varav minst 2 damer.
Varje lag har rätt att ha tillgång till en manlig och en kvinnlig reserv, som måste delta i den teoretiska delen. Om samma distrikt har flera lag kan dessa istället ha gemensamma reserver (distriktsreserver), en av varje kön. Lagen skall senast vid teoridelens början anmäla om de har lagreserver eller distriktsreserver. Byte till reserv får ej ske utan godkännande från tävlingsledningen.

GRENAR
Hinderlöpning 400-600 m
Terränglöpning 2000-2500 m
Simning 100-125 m
Simning 200-225 m
Löpning 250-300 m
Löpning 400-500 m
Kompasslöpning 1000-1500 m. 360 graders kompass

STRÄCKORDNING
Exakt sträckordning meddelas på Anslagstavlan innan tävlingsstart.

PRISUTDELNING
Direkt i anslutning till målgången i den fysiska delen.

TÄVLINGSLEDARE
Janne Carlson, tel 0708-46 71 01