Till förbundet:

RM i Orientering

RM i Orientering

TÄVLINGSSTART
Söndag 8 juli 10.00. Avstånd lägercentrum till TC ca 7 km. PM och färdväg kommer att anslås på Anslagstavlan.

ANMÄLAN
Efteranmälan Kan ske till Bert Thorsson på telefon 0705-73 57 91 senast fredagen den 6 juli klockan 18.00. Ange namn, klass, klubb och Sportidentnummer.

SAMLING
Vid lägercentrum. Första start kl 10.00. Avstånd lägercentrum till TC ca 7 km. Karta 1:10 000. Ekvidistans 5 m.

KLASSER OCH BANLÄNGDER

D80 2,5 km H80 2,5 km
D75
3,0 km H75 3,0 km
D70 3,0 km
H70
3,5 km
D65
3,0 km H65 3,5 km
D60
3,0 km
H60 3,5 km
D55 3,5 km
H55
4,5 km
D50
3,5 km H50
5,5 km
D45 3,5 km H45 5,5 km
D40
3,5 km
H40
5,5 km
D35 4,5 km H35 7,5 km
D21
4,5 km
H21
7,5 km
D20 4,5 km H20 7,5 km
D18 4,5 km
H18
5,5 km
D16 3,5 km H16 4,5 km
D14 3,5 km
H14
3,5 km
D12 3,0 km H12 3,0 km
D10 2,1
H10
2,1 km
     
Öppen motion 3 - 4,5 km    
Öppen motion 2 - 3,5 km    
Öppen motion 1  2,1 km    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan sker vid starten.

Terräng
Måttligt kuperad, stigrik skogsmark. Karta 1:10 000. Ekvidistans 5 m.

Stämpling
Sker elektroniskt med Sportidentsystemet. Den som ej har egen Sportidentbricka kan hyra sådan på TC.

Prisutdelning
Söndag 8 juli 19.30 vid Lägerbålsplatsen (Nattfikstältet).

Tävlingsledare
Bert Thorsson, tel 0705 - 73 57 91