Till förbundet:

Veteran

Veteran

Veteranträffar

Delta i våra traditionella veteranträffar måndag och torsdag i Torsgårdsskolan.

Veteranmotion

Motion på rätt sätt!

Veteranförbundets Förbundsmöte

Var med och påverka Veteranförbundets framtid

I övrigt uppmanas veteranmedlemmarna att ta del av morgonsamling, motion, föredrag, utflykter och tävlingar.