Frisksportkalendern

Förbundsmöte FUF

4 Juli (00:00 - 23:59)

Frisksportens Ungdomsförbunds förbundsmöte sker lördagen den 4 juli 2020 kl. 10.00. OBS! Ändrad tid!
På grund av Covid-19 kommer mötet att genomföras digitalt. Vi planerar just nu för det och kommer att återkomma med mer information om genomförandet längre fram.

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 25 april 2020. Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 4 juni 2020. Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning finns i gällande stadgar (klicka här).

Tillbaka