Frisksportkalendern

Förbundsmöte SFF

5 Juli (00:00 - 23:59)

Svenska Frisksportförbundets förbundsmöte sker på söndagen den 5 juli 2018 kl. 10.00.
På grund av Covid-19 kommer mötet att genomföras digitalt. Vi planerar just nu för det och kommer att återkomma med mer information om genomförandet längre fram.

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 26 april 2020. Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 5 juni 2020. Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar du i gällande stadgar (klicka här).

Tillbaka