Artikelarkiv

Rekordmånga unga väljer bort alkohol och cigaretter

Flera undersökningar visar att färre ungdomar dricker alkohol och använder tobak. Andelen elever i årskurs 9 som aldrig har druckit alkohol är den högsta sedan mätningarna började 1971. Användningen av narkotika har varit mer oförändrad.

Alkohol- och tobakskonsumtionen bland ungdomar har minskat kontinuerligt de senaste åren enligt undersökningar från både Folkhälsomyndigheten och Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, CAN. Under 2000-talet har både alkoholkonsumtionen och andelen personer som dricker alkohol minskat bland skolelever i årkurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet och även tobaksvanorna har visat på en minskning. Användningen av narkotika har under samma period varit mer oförändrad.

Oklart varför
Varför ungdomar dricker mindre är inte kartlagt. Några faktorer som lyfts fram som möjliga förklaringar är bland annat att ungdomar idag umgås på nya sätt, till exempel genom sociala medier och tv-spel, där alkohol inte är en naturlig del av umgänget och även att vuxna idag är mer restriktiva med att köpa ut och bjuda sina barn på alkohol. Det faktum att färre dricker alkohol kan också i sig påverka att ännu färre dricker eftersom drickande ofta är en social företeelse. Trenden att dricka mindre alkohol kan ses bland unga i flera andra europeiska länder.

Färre tror att cannabis är farligt
Ibland hörs argumentet att ”unga dricker mindre men knarkar mer”, men undersökningen visar att så inte är fallet. Den upplevda skaderisken av cannabis har minskat bland svenska skolungdomar sedan mätningarna 2012, men andelen ungdomar som har provat cannabis ligger kvar på samma nivå. Färre ser alltså risker med att prova men det är ändå inte fler som har provat.

Skrivet: 2 Mars, 10:32 av Sara Brunskog

Tillbaka