Artikelarkiv

”Vi behöver olika typer av personer som engagerar sig”

Johannes Westman från Skillingaryds FK är styrelseledamot i Frisksportens Ungdomsförbund och även i distriktsstyrelsen i Småland. På sommarens förbundsmöten ska nya styrelser och kommittéer väljas - inspireras av Johannes och se varför fler borde vara förtroendevalda.

Varför engagerar du dig ideellt?
– För att det är viktigt för mig att ha något att göra på fritiden. Som person vill jag vara engagerad och om jag ska uttrycka mig i min professionella roll som psykolog är det ideella engagemanget viktigt för att känna en meningsfull tillvaro. Att ägna sig åt organiserat arbete som rör en ideologi som du ställer dig
bakom och som du lägger ett värde i gör att du får en drivkraft i livet och en boost av meningsskapande för andra.

Känns det meningsfullt för dig?
–Ja, att vara medlem är en sak – det är fantastiskt att medverka – men att vara den som möjliggjort aktiviteten skapar ett mervärde som är svårt att mäta.

Vad innebär det för dig att vara förtroendevald?
– Rent praktiskt innebär det att jag får träffa trevliga frisksportare över hela landet på regelbunden basis och hålla mig uppdaterad om vad som händer över landet och i rörelsen. Jag får också möjligheten att inte bara påverka utan också möjliggöra att klubbar och distrikt kan skapa verksamhet. Det är den största biten med att vara förtroendevald – att skapa förutsättningar för de medlemmar som vill göra saker.

Vem passar att vara med i en styrelse eller arbetsgrupp på förbundsnivå?
– Ett styrelsearbete passar både idésprutor, de som är praktiska doers och de som är mer teoretiskt lagda. I en styrelse
finns det något som faktiskt kan passa de allra flesta, för det behövs olika typer av personer beroende på vilka frågor som diskuteras.

Vilka tips har du att ge till någon som funderar på att gå med i en styrelse eller arbetsgrupp?
– Att man faktiskt berättar det för någon, man kan inte gå runt och tro att andra vet att man är intresserad. Hör av
dig till valberedningen eller styrelsen.

Varför tycker du att jag som medlem ska bli förtroendevald?
– Det behövs förtroendevalda för att rörelsen ska kunna hålla ihop över klubbgränserna. En enskild aktivitet kan klara sig på egna ben, men så fort vi vill engagera oss över landet så behövs det förtroendevalda från hela landet och från olika verksamheter. På så sätt kan vi skapa engagemang och skapa förutsättningar för aktiviteter där det behövs och där det finns intresse. Och dessutom få skapa verksamhet nationellt över hela landet, där alla kan få vara med och känna en landsöverskridande gemenskap där vi kan utvecklas ihop.

Vem är din förebild som förtroendevald?
– Det är Jörgen Lindqvist – han har varit en klippa för mig i alla år. Under mina snart 20 år som ideellt engagerad i Frisksportrörelsen har han alltid varit en person som syns och hörs och som värnar om att det ska finnas aktiviteter för ungdomar i Skillingaryd. Han är alltså både en idéspruta, en doer och en som planerar. Han tickar alla boxar!

 

Ta chansen!
Om du har ett intresse av att vara med i en styrelse eller arbetsgrupp på förbunds- nivå, eller vill nominera någon annan, tveka inte att kontakta valberedningarna på
valberedning@frisksport.se

Skrivet: 16 December, 15:42 av Sara Brunskog

Tillbaka