Artikelarkiv

Vill du forma framtidens frisksport?

Är du intresserad av att vara med och forma framtiden för Frisksportrörelsen? Då finns möjligheten att engagera sig i någon av våra förbundskommittéer!

Att engagera sig i en kommitté innebär att få chansen att påverka hur frisksporten syns, påverkar, vilken verksamhet vi ska bedriva och vad vi ska satsa på inför framtiden. Det finns kommittéer för olika arbetsområden och alla kommittéer har en egen budget och stor möjlighet att påverka kommitténs arbetssätt och inriktning. Anmäl ditt intresse till kansli@frisksport.se.

Det finns möjlighet att engagera sig inom följande kommittéer:

Informationskommittén
Har till uppgift att sprida information både inom och utanför Frisksportrörelsen. Arbetet kan bland annat bestå av att designa kläder till vår frisksportshop, ta fram informationsbroschyrer och planera hur frisksporten ska synas både i och utanför rörelsen.

Utbildningskommittén
Ansvarar för rörelsens utbildningar och för att ta fram utbildningsmaterial för både ledare och deltagare. Kommittéledamöterna måste inte själva producera material eller vara på plats under utbildningarna utan ansvarar för planering och visionering.

Rekryteringskommittén
I den här nya kommittén läggs strategierna för hur vi ska växa och bli fler. Kommittén är behjälplig vid nystart av frisksportklubbar och jobbar för att underlätta för våra frisksportklubbar att rekrytera nya medlemmar genom att ta fram rekryteringsmaterial.

Programkommittén
Har till uppgift att se till att det genomförs roliga och utvecklande arrangemang samt att stötta och utveckla den verksamhet som bedrivs i landets frisksportklubbar genom att exempelvis ta fram stödmaterial för att starta nya verksamheter.

Friluftskommitténs ledamöter är tillsatta.

 

Arbetsbeskrivningar för Frisksportrörelsens kommittéer:

Informationskommitté

Informationskommittén är en rörelsegemensam kommitté som har till uppgift att sprida information både inom och utanför frisksportrörelsen.

Mycket av det dagliga informationsarbetet sker via vårt kansli.

Arbetsuppgifter i nuläget:

 • ansvara för att vår grafiska profil finns tillgänglig för användning i alla frisksportsammanhang
 • i samarbete med redaktören och redaktionsrådet ge ut tidningen Frisksport
 • i samarbete med kansliet uppdatera webben och sociala medier
 • i samarbete med kansliet informera våra klubbar via nyhetsbrev
 • i samarbete med rekryteringskommittén se till att vi har aktuellt rekryterings- och informationsmaterial om Frisksport
 • i samarbete med kansliet svara för Frisksportshoppen och ta fram nytt profilmaterial


Utbildningskommitté

Utbildningskommittén är en rörelsegemensam kommitté som har till uppgift att se till att våra medlemmar och ledare får möjlighet till utbildning inom Frisksportrörelsen.

Arbetsuppgifter i nuläget:

 • ansvara för att det genomförs två kurshelger per år (vår- och höstkurs)
 • ansvara för att det genomförs högre ledarutbildning (nyårskurs)
 • ansvara för att det genomförs hemma-hos-utbildningar
 • i samarbete med kansliet och informationskommittén medverka till att det tas fram utbildningsmaterial till ofta förekommande utbildningar i förbunden

 

Rekryteringskommitté

Rekryteringskommittén är en rörelsegemensam kommitté som har till uppgift att få Frisksport att växa.

Arbetsuppgifter i nuläget:

 • i samarbete med informationskommittén se till att vi har aktuellt rekryterings- och informationsmaterial om Frisksport
 • i samarbete med informationskommittén/kansliet ta fram ett nystartsmaterial.
 • vara behjälplig vid nystart/omstart av klubbar
 • i samarbete med utbildnings- och programkommittén se till att våra nya ledare får relevant utbildning och programhjälp.
 • eventuellt skapa rekryteringskampanjer

 

Programkommitté

Programkommittén är en rörelsegemensam kommitté som har till uppgift att se till att det genomförs roliga och utvecklande programaktiviteter samt stötta och utveckla den verksamhet som bedrivs i frisksportklubbarna.

Arbetsuppgifter i nuläget:

 • i samarbete med klubbar och distrikt genomföra träffar och upplevelsebaserade arrangemang
 • i samarbete med klubbar och distrikt genomföra tävlingar
 • hålla kontakt med aktuell rikslägerkommitté
 • ta fram programmaterial

 

Friluftskommitté

Friluftskommittén är en SFF-specifik kommitté som har till uppgift att främja friluftsverksamheten på alla nivåer inom Svenska Frisksportförbundet.

Arbetsuppgifter i nuläget:

 • i samarbete med utbildningskommittén ansvara för att det erbjuds utbildning av friluftslivsledare och friluftslivsutbildning som personlig utveckling
 • i samarbete med klubbar och distrikt arrangera friluftsaktiviteter på olika ställen i Sverige
 • skapa aktivitetstips för klubbar och distrikt så att antalet friluftsaktiviteter ökar

Skrivet: 8 Mars, 14:59 av Sara Brunskog

Tillbaka