Anmälan

Super-aktivitetsdag 2023!

Skriv in dina uppgifter här för att anmäla dig till Super-aktivitetsdagen 29 april 2023 i Trosa!

Har du frågor, kontakta wilma.moden@gmail.com.

För- och efternamn
Person som inte deltar på träffen som vi kan kontakta om det skulle vara något. Det kan vara din vårdnadshavare eller annan släkting.
Används bara i krissituation