Till förbundet:

Avgifter

 

 

Medlem

Icke medlem

0-11 år

250 kr/år

12-25 år

250 kr/år

300 kr/termin

26 år och äldre

320 kr/år

300 kr/termin

Familj

540 kr/år