Till förbundet:

Kontaktuppgifter

För e-post använd: fornamn.efternamn@frisksport.se

Frisksportklubben Falken
Bergsängsvägen 43
521 30 Falköping
0500-48 00 42

Ordförande
Hans-Olof Carlson
Däldernavägen 60
541 48 Skövde
0705-480042

Sekreterare
Anette Karlsson
Däldernavägen 60
541 48 Skövde
0730-490966

Kassör
Jan-Erik Carlson
Högbergagatan 4
504 58 Borås
033-10 88 55 b