Till förbundet:

Nyheter

Viktig information med anledning av Coronaviruset!

Falu Frisksportklubb rättar sig efter Folkhälsomyndighetens och Frisksportförbundets direktiv när det gäller Coronaviruset. 

Vi kommer i dagsläget fortsätta som vanligt med träningarna. 

I klubben har vi också gjort bedömningen att så länge barnen tillåts gå i skolan kommer träningarna också fortsätta.

Men det är det individen (målsman) som bedömer om hon eller han kan, eller vill, gå på träningen. 

Viktigt att var och en ser till att följa den information som kontinuerligt uppdateras när det handlar om att minimera risken för smittspridning.

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Skrivet: 13 Mars, 07:00 av Falu_FK

Tillbaka