Förbundsinformation

Förbundsinformation

Här finner du några av frisksportrörelsens viktigaste styrdokument, till exempel stadgar och förbundsprogram.

Förbundsprogram

Innehållet i förbundsprogrammet fastställs vid förbundsmötet. Dokumentet definierar vad förbundet står för och beskriver frisksportens helhetssyn. Det är i enlighet med detta dokument som beslut ska fattas i förbunds-, distrikts- och klubbstyrelser. Som medlem kan du läsa detta dokument för att få en förståelse för vad frisksport står för.

Läs mer eller ladda hem SFF:s förbundsprogram här

Läs mer eller ladda hem FUF:s förbundsprogram här

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av hur vi ska nå våra mål. I dokumentet kan du läsa vilka mål förbundsstyrelsen och kommittéer har inom förbundets arbetsområden. Vanligtvis gäller verksamhetsplanen en tvåårsperiod, fram till nästa förbundsmöte. Vissa bidragsgivare kräver dock en treårig verksamhetsplan varför förbundet även gör en sådan.

Ladda hem SFF:s verksamhetsplan här

Ladda hem FUF:s verksamhetsplan här

Visionsdokument

Dokumentens syfte är att visa vilka mål förbunden strävar mot. De är ett komplement till verksamhetsplanerna.

Här kan du hitta SFF:s visionsdokument

Här kan du hitta FUF:s visionsdokument

Frisksportrörelsens organisationsskiss

Här kan du se hur frisksportrörelsen är organiserad.

Organisationsskiss

Stadgar

Förbundens stadgar fastställs av respektive förbundsmöte. Stadgarna innehåller de “regler” som vi ska följa inom förbunden.

Ladda hem SFF:s stadgar här

Ladda hem FUF:s stadgar här

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen berättar vad som har hänt under den senaste arbetsplansperioden. Hur man har lyckats nå upp till sina uppsatta mål och hur utveckling av verksamheten har skett.

Läs eller ladda hem SFF:s verksamhetsberättelse här

Läs eller ladda hem FUF:s verksamhetsberättelse här 

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelserna för frisksportrörelsen reglerar vilka tävlingar som genomförs när på året, vilka åldersklasser som finns, vilka begränsningar man som arrangör har vad gäller banlängder med mera.

Ladda ner tävlingsbestämmelserna här