Frisksportlöftet

Frisksportrörelsen vill aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika. Drogfrihet är obligatoriskt på alla Frisksportarrangemang och i alla sammanhang då man företräder en frisksportklubb. Den som alltid lever drogfritt kan avge frisksportlöftet:

"Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form."

Att avge och leva enligt frisksportlöftet är obligatoriskt för medlemmar som fyllt 12 men inte 18 år och löftet ska förnyas varje år. För medlemmar över 18 år är frisksportlöftet frivilligt. Avgivet frisksportlöfte gäller så länge medlemskapet består eller tills man skriftligen avsäger sig löftet. Medlemmar under 12 år bör inte avge löftet.

Frågor och svar om frisksportlöftet

Här har vi samlat svar på några vanliga frågor om löftet.

Vad är syftet med löfteskravet för ungdomar?

Växande kroppar är extra känsliga för skadliga ämnen och ju senare alkoholdebuten sker desto mindre är risken att hamna i missbruk. Därför finns det svenska lagar som syftar till att ungdomar inte ska använda tobak och alkohol. Frisksportlöftet är ytterligare en hjälp i denna strävan - det vet vi av erfarenhet. Med frisksportverksamheten som morot, det personliga ställningstagandet och att kompisarna brukar veta och acceptera att någon är frisksportare ger resultat. Även de som inte tycker att de eller deras barn är i riskzonen brukar uppskatta detta och den trygghet det innebär att frisksportkompisarna är drogfria.

Vad händer om man bryter frisksportlöftet?

Om en medlem över 18 år bryter frisksportlöftet är denne fortfarande välkommen som medlem, dock ej som löftesmedlem.

Ungdomar i åldern 12 till 18 år som bryter frisksportlöftet utesluts vanligen inte direkt utan får en chans till om de ärligt och uppriktigt vill och lovar att hålla frisksportlöftet i fortsättningen.

Måste löftet vara skriftligt?

Nej, ett muntligt löfte går lika bra! Man kan också räkna inbetald avgift som ett avgett löfte för de som fyllt 12 men inte 18, om den skriftliga informationen på inbetalningskort eller dylikt är tydlig nog.

Vem ansvarar för att medlemmarna avger löftet?

Klubbstyrelsen ansvarar för att alla medlemmar som fyllt 12 men inte 18 år avlägger frisksportlöftet, samt att blivande medlemmar som är äldre än 18 år erbjuds att avlägga löftet.

Måste alla aktiva vara medlemmar?

Ja, i princip. Deltagare i frisksportverksamhet ska vara frisksportmedlem. Undantagna är deltagare som provar en verksamhet några gånger innan den bestämmer sig och deltagare i så kallad öppen verksamhet - typ fritidsgård. Då kan klubbstyrelsen besluta att medlemskap inte krävs. Att samtliga aktiva följer frisksportreglerna under verksamhet är dock ett måste.

Hur kan man göra rent praktiskt?

Första gången en person kommer i kontakt med klubben eller förbundet och visar sig intresserad av ett medlemskap bör en frisksportfolder med talong för medlemskap delas ut. Då får den personen ta del av frisksportideologin och får reda på vad medlemskapet kräver och ger. Intresserade fyller i en ansökan om medlemskap som lämnas till klubben (eller skickas till förbundet).

Finns det foldrar och inbetalningskort?

Ja, Frisksportrörelsen tillhandahåller gratis det material klubben behöver, bland annat frisksportfolder med talong för ansökan om medlemskap samt förbundsprogram. Det finns också mallar för hur ett inbetalningskort kan utformas.

Måste klubben använda förbundets material?

Nej, klubbarna väljer själva om de vill använda förbundets material eller producera eget. Ofta är det klubben som bäst kan beskriva frisksport eftersom de olika klubbarna har stark lokal prägel. Informationskommittén och rörelsens anställda kan vara behjälpliga när det gäller att ta fram material.