Till förbundet:

Campingområdet

De boendeytor som finns tillgängliga runt lägercentrum är gräsfotbollsplaner, en grusplan, andra gräsytor samt glesbevuxen blåbärsskog.

Husbilar måste parkeras på grusplanen.