Till förbundet:

RM i hellensk stafett

Stafett

Tävlingsstart

Teoretisk del: Tisdag 11 juli 09:30 på volleybollplanerna (vid regn sporthallen).
Fysisk del: Onsdag 12 juli 09:00 på volleybollplanerna.

Regler

Distriktslag med 7 personer, varav minst 2 damer.
Varje lag har rätt att ha tillgång till en manlig och en kvinnlig reserv, som måste delta i den teoretiska delen. Om samma distrikt har flera lag kan dessa istället ha gemensamma reserver (distriktsreserver), en av varje kön. Lagen ska senast vid teoridelens början anmäla om de har lagreserver eller distriktsreserver. Byte till reserv måste anmälas till tävlingsledningen före start av fysisk del.

Grenar

Hinderlöpning 400-600 m
Terränglöpning 2000-2500 m
Simning 100-125 m
Simning 200-225 m
Löpning 250-300 m
Löpning 400-500 m
Kompasslöpning 1000-1500 m. 360-graderskompass

Sträckordning

Exakt sträckordning meddelas på anslagstavlan före tävlingsstart.

Prisutdelning

Direkt i anslutning till målgången i den fysiska delen.

Anmälan

Senast måndag 10 juli 19:00 i Info eller via formuläret här,