Till förbundet:

LM i volleyboll för juniorer och ungdom

Volleyboll

Tävlingsstart

Onsdag 12 juli 13:00 på volleybollplanerna (vid regn sporthallen).

Klasser

Distriktslag i klasserna DH18 och DH14. I båda klasserna gäller mixade
lag med valfritt antal av varje kön (dvs även rena pojk- och flicklag är
tillåtna).

Regler

Lagen håller med domare.

DH14 spelas enligt SVBFs regler för fyrmannavolleyboll, level 5 (finns här). Utdrag:

Ett lag består av 3-7 spelare, med max fyra spelare på plan.
Alla spelarbyten sker konsekvent genom rotationsbyte inför serve.
Efter fyra servar av samma spelare roterar laget.
Senaste servaren räknas alltid som baklinjespelare, i övrigt får man
ställa upp på valfritt sätt.
Valfri serve tillåten bakom baslinjen eller underhandsserve tillåten
från halva planen (4,5 m).
Förutom före servemottagning får bollen studsa en gång innan den
spelas över på motståndarlagets sida.

DH18 spelas med vanliga volleybollregler, samt:

Byte får ske antingen genom spelarbyte eller genom rotationsbyte.
Minst 5 spelare på planen.

Prisutdelning

Direkt efter avslutat finalspel.

Anmälan

Senast tisdag 11 juli 19:00 i Info eller via formuläret här.