Till förbundet:

Pontusathlon

Pontusathlon

Tävlingsstart

Fredag 14 juli, direkt efter ungdomsstafettens avslutning och prisutdelning.

Regler

Den tävlande genomför själv alla delsträckor i ungdomsstafetten.

Prisutdelning

Direkt i anslutning till tävlingen.

Anmälan

På plats senast när andra omgången av ungdomsstafetten startar.