Till förbundet:

RM i Orientering

Tävlingsstart

Söndag 9 juli 09:30.

Plats

Isaberg, övre parkeringen (uppfart från Hestra). Se karta på anslagstavlan.Tid för gemensam avfärd vid samåkning anslås på anslagstavlan.

Vid tävlingsplatsen finns toalett men ingen dusch.

Kartskala 1:10000, ekvidistans 5 meter. Kuperad blandskog, främst gran, med detaljrika sluttningar samt ett fåtal mindre sankmarker. Överlag god framkomlighet, men grönområden och hyggen förekommer.

Prisutdelning

Onsdag 12 juli 19:00 i Kåtan

Anmälan

Nu har anmälningstiden gått ut. Efteranmälan (även öppna klasser) möjlig på plats för rikslägerdeltagare så länge kartorna räcker.

Klasser och (ungefärliga) banlängder

RM i Orientering
D80 2 km blå
H80 2 km blå
D75
2 km blå
H75 3 km blå
D70 2 km blå
H70
3 km blå
D65
3 km blå
H65 3 km blå
D60
3 km blå
H60 4,5 km blå
D55 3 km blå
H55
4,5 km blå
D50
3 km blå
H50
4,5 km blå
D45 3 km blå
H45 4,5 km blå
D40
4,5 km blå
H40
4,5 km blå
D35 4,5 km blå
H35 6 km blå
D21
4,5 km blå
H21
6 km blå
D20 4,5 km blå
H20 4,5 km blå
D18 3 km blå
H18
4,5 km blå
D16 3 km orange
H16 3 km orange
D14 2,5 km gul
H14
2,5 km gul
D12 2,5 km gul
H12 2,5 km gul
D10 2 km grön
H10
2 km grön