Till förbundet:

Bli medlem

Som medlem i Jönköping Frisksportklubb har du tillträde till alla aktiviteter inom klubben, samt får rabatter och förtur till olika resor, läger och arrangemang. Du får också Jönköping FK:s klubbtidning "Mustmästarna" mailad/skickad och Svenska Frisksportförbundets tidning fyra gånger om året.

För dig som är medlem har vi en medlemsavgift per år.

Gör så här:

  1. Tänk över om frisksport är något för dig. Läs om frisksportlöftet.
  2. Betala in medlemsavgift (och ev träningsavgift) till postgiro 57 75 77-0
  3. Glöm inte att skriva in uppgifter om samtliga anmälda (namn, personnummer, adress, telefon, mailadress) när du betalar eller skicka uppgifterna till kenneth.maria@telia.com

Medlemsavgift per år är enligt årsmötesbeslut:

0-12 år 150 kr
13-20 år 200 kr
21 år och äldre 300 kr
Familj
600 kr
(= 2 vuxna och deras
hemmavarande barn
upp till 21 år)