Till förbundet:

Friluftsliv

Friluftsliv

Våra frilutftsaktivteter sker för närvarande inte regelbundet men vi räknar med någon form av vandring eller utflykt per termin. Under försommaren träffas vi i Olstorp för att umgås och träna tillsammans. Friluftsarrangemangen annonseras i kalendern här på hemsidan, där finns all information du behöver veta för att hänga på.