Valberedning

Valberedningarnas uppgift är att ta fram förslag på styrelse- och kommittéledamöter tilll Svenska Frisksportförbundet, Frisksportens Ungdomsförbund och styrelseledamöter i Stiftelsen Frisksportgården. Dessa ledamöter väljs på förbundsmöten vartannat år.

Valberedning Svenska Frisksportförbundet:

Kerstin Malm (FK Fyren)

Ingalill From (FK Humlan)
 

Kontakt: sff.valberedning@frisksport.se


Valberedning Frisksportens Ungdomsförbund

Tobias Friberg (Eskilstuna FK) - Sammankallande

Andreas Håkansson (FK Sjö)
   

Kontakt: fuf.valberedning@frisksport.se