Notiser

Alkoholen kostar 103 miljarder

Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år.

I vartannat misshandelsfall är alkohol inblandat och ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Under ett år tas 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar ut. Detta visar en ny studie om alkoholens kostnader och nyttor, som Systembolaget beställt.

Det viktigaste är dock inte summan utan det som gömmer sig bakom: barnen som känner sig otrygga hemma på grund av föräldrar som dricker för mycket, de som utsätts för våld där alkohol har va- rit inblandat och de som dör i förtid på grund av alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor.

Alkoholens kostnader:
Brottslighet: 10 miljarder
Vård och behandling: 15 miljarder
Produktionsbortfall: 35 miljarder
Försämrad livskvalitet: 43 miljarder

Källa: Systembolaget

Skrivet: 16 December, 15:38 av Sara Brunskog

Tillbaka