Notiser

Nytt krav på registerutdrag för frisksportledare

Svenska Frisksportförbundets och Frisksportens Ungdomsförbunds styrelser har beslutat att samtliga personer som har ett ledaruppdrag, med direkt och regelbunden kontakt med barn inom Frisksportrörelsen, skall visa upp ett begränsat utdrag ur polisens belastningsregister.

Som barn räknas alla personer som är under 18 år och beslutet gäller alla ledare som är 15 år och äldre. Beslutet följer de beslut som Riksidrottsförbundet tagit och har kommit till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott.

Huvudargumentet för förbundsstyrelsernas beslut är att det är viktigt att vår verksamhet är så trygg som möjligt för alla barn och ungdomar vi möter.

Registerutdraget ska begäras in under 2020. Förbundskansliet har skickat information om genomförandet till alla klubbar. För mer information kontakta kansli@frisksport.se.

Skrivet: 12 Februari, 10:50 av Sara Brunskog

Tillbaka