Notiser

Svenskar 65+ dricker oftare

Samtidigt som alkoholkonsumtionen i Sverige successivt minskar ökar den i gruppen över 65 år.

I åldrarna 65–85 dricker svenskarna i genomsnitt alkohol sex gånger i månaden medan samma siffra i gruppen 19–29 år är fyra gånger i månaden.
– Den äldsta åldersgruppen tillhör en generation som har med sig vanan att dricka mer än sina föräldrar. Det handlar alltså inte om att de ökar sitt drickande när de blir äldre utan att det är andra människor i åldersgruppen, förklarar Ulf Guttormsson på CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Skrivet: 16 December, 15:31 av Sara Brunskog

Tillbaka