Bli medlem

Bli medlem

Vad roligt att du är du intresserad av att bli medlem! Som medlem i Jönköpings Frisksportklubb har du tillträde till alla aktiviteter inom klubben och även andra arrangemang som distrikt och förbund anordnar, till exempel läger och resor. Som medlem är du olycksfallsförsäkrad under aktiviteterna och resorna dit och hem. Du får också Jönköping FK:s klubbtidning ”Mustmästarna” via mail och Frisksportrörelsens tidning i brevlådan fyra gånger om året. Välkommen till oss!

Kenneth Svan
Kassör
Så funkar det

Bli medlem

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår, så oavsett när under året du blir medlem gäller medlemskapet till årsskiftet.

Så här gör du:

  1. Betala in medlemsavgift till plusgiro 577 577-0 eller via Swish 123 498 04 62. 
  2. Skriv uppgifter om samtliga medlemmar när du gör betalningen. Om det är din första medlemsinbetalning ber vi dig att även mejla uppgifter om namn, personnummer, adress, telefon och mailadress till kassor.jonkoping@frisksport.se.
    OBS! För deltagande på Frisksportgympan för familjer ska både barn och vuxen vara medlemmar!

Medlemsavgift för 2024:

0-12 år150 kr
13-20 år200 kr
21 år och äldre300 kr
Familj (= 2 vuxna och deras hemmaboende barn upp till 21 år)600 kr

 Välkommen som medlem hos oss!

Drogfri verksamhet

Frisksportlöftet

Frisksport handlar om träning och hälsa! Vi arbetar aktivt för att inspirera våra medlemmar att välja bort tobak, alkohol och andra droger och istället välja aktiviteter som stärker kroppen och bidrar till en god hälsa.

För medlemmar mellan 12-18 år har vi ett obligatoriskt frisksportlöfte som innebär att man under tiden man är medlem lovar att inte i något sammanhang använda tobak, alkohol eller andra droger.

För medlemmar över 18 år finns inga krav på frisksportlöfte men många medlemmar väljer att alltid leva nyktert och tobaksfritt. Oavsett om du avger ett löfte eller inte gäller såklart att det inte är tillåtet att röka, snusa eller dricka alkohol i samband med några frisksportaktiviteter. Om du är över 18 år anger du när du betalar din medlemsavgift om du vill vara löftesmedlem.

Innehåll
Relaterat

Kontakta oss

Våra aktiviteter