Integritetspolicy

Integritetspolicy

Bakgrund

I samband med den nya dataskyddsförordningen i Europiska unionen behöver Frisksport likt andra rätta oss efter den. I den nya förordningen finns två rättsakter men mest central är dataskyddsförordningen (GDPR) som omfattar behandling av personuppgifter. Syftet med den nya lagstiftningen är dels att ensa lagstiftningen mellan medlemsstater. Det är nu samma lagtext i hela EU.

Förbundet kommer att:

 • Informera sina medlemmar hur deras uppgifter hanterar, vilka uppgifter och varför de samlas in förtydligas.
 • Samla in de uppgifter som behövs för att uppfylla kraven för statsbidrag
 • Samla in de uppgifter som behövs för utdelnings av medlemstidning
 • Samla in de uppgifter som behövs för att nå styrelsemedlemmar i klubbar och distrikt inom eget förbund
 • Samla in de uppgifter som behövs för att nå medlemmar i kommittéer och arbetsgrupper inom eget förbund
 • Samla in de uppgifter som behövs för att kunna genomföra utbetalning av löner och arvoden till anställda och förtroendevalda inom eget förbund.
 • Dela nödvändiga uppgifter med godkända samarbetsorganisationer
 • Dela nödvändiga uppgifter för att täcka firmatecknare.
 • Dela nödvändiga uppgifter för att upprätta avtal med försäkringsbolag.

Medlem kan alltid kräva att få redovisat vilka uppgifter som finns om den samt få uppgifterna raderade. Enskild kan kräva att deras uppgifter inte utelämnas.

Medlem som inte ger sitt samtycke till förbundet frånsäger sig rätten till sin del av statsbidrag, medlemstidning, information från förbundet, utbetalning av lön och arvode.

Alla uppgifter som förbundet samlar in finns på kansliet, Myclub eller Loopia. Kansliet är ansvarigt för att förvaringen på kansliet sker på ett säkert sett och att uppgifterna ej lämnas till obehöriga. De behöriga får endast de uppgifter som erfordras för specifik uppgift.

Exempel på behöriga:

 • Kanslipersonal för utskick av nyhetsbrev och medlemstidning.
 • Förtroendevald med personalansvar
 • Förtroendevalda som är ansvariga för utbetalning av löner och arvoden
 • Kursledare
 • MyClub för att se behörighet att hantera medlemsregistret.