Bli medlem

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem hos oss? Varmt välkommen! Här nere hittar du information om hur du går tillväga. Hör av dig till trosa@frisksport.se om du har några frågor!
Så blir du medlem

Om medlemskapet

Som medlem får du delta i alla våra träningar och aktiviteter kostnadsfritt och fullt försäkrad. Förutom det får  du inbjudan till alla förbundets aktiviteter och får vår medlemstidning 4 ggr/år.

Medlemsavgifter 2022/2023

Ålders- eller sjukpensionär       300 kr
Junior (-14 år)300 kr
Ungdom (14-25 år)300 kr
Senior (26 år -)400 kr
Ensamstående med junior550 kr
Familj på samma adress850 kr

Erläggande av betalning
Medlemmar ombeds att inbetala medlemsavgift så snart som möjligt efter nytt verksamhetsår. Vårt verksamhetsår påbörjas den 1 juli och avslutas den 30 juni. Ange vid inbetalning med namn och födelsedatum (år-mån-dag) vilka avgiften avser. Uppge även adress och e-postadress. Vårt plusgiro är 64 82 28 – 5. Swish: 1235061205. 

Ditt medlemsskap

Det här gäller

Som medlem får du…
– Tidningen Frisksport (ett ex per familj)
– klubbinformation direkt hem i brevlådan
– fritt deltagande i alla aktiviteter (om inte åldersindelning eller dylikt finns)
– disponera klubbens klätterutrustning och cirkusprylar
– subventionerade resor till träffar och läger
– subventionerat deltagande i kurser
– rabatt på Stensunds midsommarfirande
– rabatt på Frisksportrörelsens riksläger 

Som medlem lovar du
att följa klubbens regler:
– Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger
– Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Innehåll
Relaterat

Kontakta oss

Våra aktiviteter

Mer om frisksport