Bli medlem

Bli medlem

Kul att du vill bli medlem hos oss! Här ser du våra medlemsavgifter och du kan fylla i din medlemsansökan.

Kristina Linde
Ordförande
Detta ingår

Om medlemskapet

Som medlem får du delta i alla våra träningar och aktiviteter kostnadsfritt och en olycksfallsförsäkrning som täcker alla frisksportaktiviteter du deltar i. Förutom det får du inbjudan till alla förbundets aktiviteter och får vår medlemstidning 4 ggr/år.
Priser:
  • Barn och ungdom: 150 kr/år (gäller t.o.m 20 år)
  • Vuxen: 400 kr/år (gäller 21-65 år)
  • Pensionär: 250 kr/år (gäller 66 år och uppåt).
  • Pensionärspar: 300 kr/år (gäller för två pensionärer boende på samma adress)
  • Familj: 500 kr/år (gäller två vuxna och samtliga barn t.o.m. 20 år boende på samma adress)

Såhär blir du medlem:

Fyll i det här formuläret med dina/era personuppgifter för att registrera din medlemsansökan.
Betala sedan in medlemsavgift enligt ovan på postgiro eller med swish:

Postgironr: 24 76 91-9
Swishnummer: 123 271 57 53

Välkommen som medlem hos oss!

Innehåll
Relaterat

Om Frisksport

Kontakt

Våra aktiviteter

Ditt medlemsskap

Det här gäller

Som medlem lovar du:
att följa klubbens regler:
– Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger.
– Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism.

Som medlem får du:
– Tidningen Frisksport hem i brevlådan.
– Försäkring under frisksportverksamhet och resan dit och hem.
– Aktuell information om klubben via mejl.
– Ha roligt tillsammans med likasinnade.

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Tryggt medlemskap

Medlemsförsäkring

Som medlem i Malmö Frisksportklubb har du en olycksfallsförsäkring via Folksam som gäller på alla frisksportaktiviteter du deltar i och även på resan dit och hem. Försäkringen täcker olyckor som uppkommer under aktiviteten, och det är viktigt att du söker vård för skadan. Om du skulle behöva nyttja försäkringen tar du i första hand kontakt med klubbstyrelsen för att få information om hur du anmäler skadan till försäkringsbolaget.
Så hanterar vi uppgifter

Personuppgifter

Du som medlem har rätt att veta vilken information vi samlar om dig, och vad den används till.
Ganska enkelt kan man säga att vi samlar dina personuppgifter i vår medlemsregister, MyClub, samt i fakturajournaler. De enda som kommer åt dina personuppgifter är företrädare för klubb, distrikt och förbund. Vi delar aldrig dina uppgifter med någon och de används inte till marknadsföring i någon form.

  • Klubb och distrikt: Så att vi kan skicka ut nyhetsbrev, kontakta anhörig om något händer på en aktivitet samt söka bidrag till klubben.
  • Förbundet: För att skicka ut medlemstidningen samt för att medlemsförsäkringen ska gälla under aktivitet.

Du har rätt att säga ifrån att vi sparar dina uppgifter men måste då tas bort som medlem. Dina uppgifter sparas det år du är medlem samt nästkommande år, ifall du vill bli medlem igen. Sedan raderas alla uppgifter om dig i medlemsregistren.

Vi kommer i samband med utåtriktade aktiviteter marknadsföra klubben med bilder från klubbens aktiviteter. Är detta något du inte vill vara med på så säg till i förväg, så vi kan ordna bilderna så att du inte är med. Samma sak gäller klubbens interna och externa kommunikation, så som nyhetsbrev, flyers och hemsida.