Bli medlem

Bli medlem

Kul att du är intresserad av att bli medlem hos oss! Som medlem får du vara med i våra klubbaktiviteter och du får dessutom möjlighet att delta i alla arrangemang och frisksportresor som ordnas för hela förbundet (deltagaravgift och reseomkostnader kan tillkomma). Som medlem får du rabatt på Frisksportlägret på sommaren.

Så blir du medlem

Medlemsavgifter

Enskild medlem t o m 20 år – 100 kr/år

Enskild medlem fr o m 21 år – 150 kr/år

Familj (inkl barn t o m 20 år) – 300 kr/år

Vi är stolta över våra låga medlemsavgifter som vi kan hålla tack vare engagemang från våra fantastiska ideella ledare!

För att fylla i din medlemsansökan klicka här.

I klubbens lokala aktiviteter har vi begränsat antal deltagare för att ha tid för alla barn. Dessa populära aktiviteter är nu fulla men du kan ställa dig i kö genom atklicka här.

Tryggt medlemskap

Medlemsförsäkring

Som medlem i Falu Frisksportklubb har du en olycksfallsförsäkring via Folksam som gäller på alla frisksportaktiviteter du deltar i och även på resan dit och hem.

 

 

Ditt medlemsskap

Det här gäller

Som medlem lovar du:
att följa klubbens regler:
– Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger.
– Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism.

Som medlem får du:
– Tidningen Frisksport hem i brevlådan.
– Försäkring under frisksportverksamhet och resan dit och hem.
– Aktuell information om klubben via mejl.
– Ha roligt tillsammans med likasinnade.

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Så hanterar vi uppgifter

Personuppgifter

Du som medlem har rätt att veta vilken information vi samlar om dig, och vad den används till.
Ganska enkelt kan man säga att vi samlar dina personuppgifter i vår medlemsregister, MyClub, samt i fakturajournaler. De enda som kommer åt dina personuppgifter är företrädare för klubben och förbundet. Vi delar aldrig dina uppgifter med någon och de används inte till marknadsföring i någon form.

  • Klubben: Så att vi kan skicka ut nyhetsbrev, kontakta anhörig om något händer på en aktivitet samt söka bidrag till klubben.
  • Förbundet: För att skicka ut medlemstidningen samt för att medlemsförsäkringen ska gälla under aktivitet.

Du har rätt att säga ifrån att vi sparar dina uppgifter men måste då tas bort som medlem. Dina uppgifter sparas det år du är medlem samt nästkommande år, ifall du vill bli medlem igen. Sedan raderas alla uppgifter om dig i medlemsregistren.

Vi kommer i samband med utåtriktade aktiviteter marknadsföra klubben med bilder från klubbens aktiviteter. Är detta något du inte vill vara med på så säg till i förväg, så vi kan ordna bilderna så att du inte är med. Samma sak gäller klubbens interna och externa kommunikation, så som nyhetsbrev, flyers och hemsida.

Innehåll
Relaterat

Kontakta oss

Våra aktiviteter

Mer om frisksport