Bli medlem

Bli medlem

Som medlem får du delta i alla våra aktiviteter och är dessutom fullt försäkrad under aktiviteterna och resan dit och hem. Förutom det får du inbjudan till alla förbundens aktiviteter och får vår medlemstidning fyra gånger per år. Välkommen som medlem hos oss!
Emma Zetterholm
Ordförande
Detta ingår

Om medlemskapet

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb som vill vara med och driva verksamheten framåt. Som medlem får du fri tillgång till alla faciliteter på Ön Oxmyren. Som medlem förväntas du bidra till klubbens verksamhet med exempelvis underhåll eller uthyrning av Ön, administrativt arbete, anordna aktiviteter, marknadsföring eller liknande. Alla kan bidra med något efter sin egen förmåga.

Alla medlemmar avger en så kallad medlemsförsäkran. Den viktigaste ingrediensen i denna är att man förstår att all frisksportverksamhet är tobaksfri och alkoholfri. Det gäller såklart också all aktivitet som sker på Ön! Dessutom finns frisksportlöftet, som är obligatoriskt för medlem som fyllt 12 men inte 18 år och frivilligt för övriga. Avgivet frisksportlöfte gäller så länge medlemskapet består eller tills man skriftligen avsäger sig löftet.

Medlemsförsäkran: Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för medlem 12-18 år): Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.

Har du frågor om hur det är att vara medlem eller önskar en guidad tur på Ön är du välkommen att kontakta Emma Zetterholm, 073 387 49 55 alt emma.zetterholm@frisksport.se

Vi har följande medlemsavgifter:

Familj600 kr/år
7-20 år100 kr/år
21 år & över300 kr/år

Som familj räknas två vuxna och deras barn (t.o.m. 20 år) som bor på samma adress.

Så här blir du medlem

Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 27 17 57-7

E-posta dina kontaktuppgifter till norrkoping@frisksport.se. Vi behöver ditt födelsedatum (åååå-mm-dd), namn, adress och telefonnr samt veta om du vill avlägga det frivilliga frisksportlöftet eller ej, så vi kan registrera dig som medlem och så att du får frisksportförbundets tidning Frisksport m.m.

Medlemsregistrator: Eilert Viking eilert.viking@frisksport.se
070 377 00 59

Innehåll
Relaterat

Kontakta oss

Våra aktiviteter

Mer om frisksport