Frisksportens Ungdomsförbund
HEM / Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksport har stor verksamhet för barn och ungdomar! Frisksportens Ungdomsförbund samlar Frisksportklubbar med fokus på aktiviteter riktade till barn och unga. Många aktiviteter är idrotts- och friluftsinriktade och den gemensamma nämnaren är drogfriheten och inriktningen på glädje och gemenskap. Det mesta av vår verksamhets drivs av unga ledare – med inflytande och ansvar.

Pauline Busk
Ordförande FUF

INNEHÅLL

RELATERAT

Om SFF

Om Frisksport

Klubbar

INNEHÅLL

Genererar Innehållsförteckning

Om FUF

Vår inriktning

Frisksport handlar om att må bra och ha kul tillsammans, samtidigt som vi värnar om varandra och vår omvärld. Här kan du se vilka punkter Frisksportens Ungdomsförbund fokuserar på.

Träning och hälsa

Träning och hälsa är för alla och de aktiviteter vi erbjuder ska främja en aktiv fritid som kännetecknas av hälsa, glädje och gemenskap. Fritidens aktiviteter är viktiga både för den fysiska och psykiska hälsan, varför vi erbjuder aktiviteter som riktar sig till båda delar.

Drogfrihet

Att träna och äta nyttigt bygger upp kroppen men tobak, alkohol och andra droger bryter ner den. Detta är särskilt viktigt för unga och därför har vi nykterhetsregel för alla mellan 12 och 18 år. Vi erbjuder en nykter och drogfri miljö för alla!

Hållbar utveckling

Hållbarhet i vår verksamhet innebär att värna om föreningslivet, rätten till friluftsliv och en aktiv fritid, ungas påverkan och öppenhet för alla människor.

Ungas engagemang

Mycket av vår verksamhet leds av unga ledare. Vi arbetar för att unga ska äga sin fritid och sin förening, och kunna påverka och utvecklas i sina fritidsaktiviteter. Vi arbetar för att fånga upp ungas engagemang och erbjuder kurser och träffar bara för unga,.

Läs förbundsprogrammet

Frisksportens Ungdomsförbund

Om vårt unga förbund

Frisksportens Ungdomsförbund (FUF) bildades 2014 och organiserar 21 klubbar och 4 distrikt. Största delen av verksamheten bedrivs i våra klubbar och vanliga aktiviteter är trampolin, cirkus, gymnastik, skate, cheerleading och läger.
Varje klubb har en egen styrelse och egna stadgar som styr klubben. Genom att delta i det lokala årsmötet och genom att utse ombud till förbundsmötet kan alla medlemmar vara med och påverka hur klubben, distriktet och förbundet ska organiseras och utvecklas. Det är demokrati!
Vi tror på att man utvecklas som person när man får chansen att ta ansvar. Därför ger vi många av våra medlemmar möjligheten att bli ledare. Våra ledare får chans att leda grupper, gå utbildningar och få med sig erfarenheter som de kan ha nytta av i livet. 
När man är ung är det extra farligt att använda droger. Vårt mål är att alla medlemmar ska avlägga ”frisksportlöftet” som innebär att man lovar att inte använda tobak, alkohol eller andra droger så länge man är medlem. Alla ungdomar mellan 12 och 18 år måste avlägga löftet för att vara medlemmar i en frisksportklubb. Vi behöver inga droger utan väljer istället att ordna roliga aktiviteter och ha kul tillsammans!
Frisksportens Ungdomsförbund är obundet i religiösa och partipolitiska frågor men tar ställning för att påverka i frågor vi bryr oss om. Vi är medlemsorganisation hos Myndigheten för Ungdoms- och Civilsammhällesfrågor och samarbetar med vårt studieförbund Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och andra ungdomsorganisationer som Sveriges Blåbandsungdom, UNF, Unga drogförebyggare och andra organisationer med vilka vi arbetar med gemensamma frågor.
Mer info

Mer från Frisksport

Läs mer om Frisksport och vår verksamhet! 

Historia

Styrdokument

Om SFF

Vill du vara med?

Häng med oss du också! Bli medlem i en frisksportklubb!

Bli medlem

Hitta din klubb