Frisksportens Ungdomsförbund
HEM / Frisksportens Ungdomsförbund

Frisksportens Ungdomsförbund

Inom Frisksport finns stor verksamhet för barn och ungdomar! Frisksportens Ungdomsförbund samlar frisksportklubbar som har fokus på verksamhet riktad till barn och unga. Många aktiviteter är idrotts- och friluftsinriktade och den gemensamma nämnaren är glädje och gemenskap och att det alltid är fritt från droger. Vår verksamhets drivs till stor del av unga ledare med stort inflytande och ansvar för verksamheten.

Läs mer om Frisksportens Ungdomsförbund här nedanför.

Pauline Busk
Ordförande FUF

INNEHÅLL

RELATERAT

Om SFF

Om Frisksport

Klubbar

INNEHÅLL

Genererar Innehållsförteckning

Om FUF

Vår inriktning

Frisksport handlar om att må bra och ha kul tillsammans, samtidigt som vi värnar om varandra och vår omvärld. Här kan du se vilka punkter Frisksportens Ungdomsförbund fokuserar på.

Träning och hälsa

Träning och hälsa är för alla och de aktiviteter vi erbjuder ska främja en aktiv fritid som kännetecknas av hälsa, glädje och gemenskap. Fritidens aktiviteter är viktiga både för den fysiska och psykiska hälsan. Vi har inga krav på prestation – var med på den nivå du själv väljer.

Fritt från droger

Att träna och äta nyttigt bygger upp kroppen men tobak, alkohol och andra droger bryter ner den. Detta är särskilt viktigt för unga och därför har vi nykterhetsregel för alla som fyllt 12 men inte 18 år. Det kallar vi för Frisksportlöftet. Vi erbjuder en nykter och tobaksfri miljö för alla!

Hållbar utveckling

Hållbarhet i vår verksamhet innebär att värna om föreningslivet, rätten till friluftsliv och en aktiv fritid, ungas påverkan och öppenhet för alla människor.

Ungas engagemang

En stor del av vår verksamhet leds av unga ledare. Vi arbetar för att unga ska äga sin fritid och sin förening och kunna påverka och utvecklas i sina fritidsaktiviteter. Vi arbetar för att fånga upp ungas engagemang och erbjuder kurser och träffar för ungdomar.

Läs förbundsprogrammet

Frisksportens Ungdomsförbund

Om vårt ungdomsförbund

Frisksportens Ungdomsförbund (FUF) bildades 2014 och organiserar 21 klubbar och 4 distrikt. Största delen av verksamheten bedrivs i våra klubbar och vanliga aktiviteter är trampolin, cirkus, gymnastik, skate, parkour, cheerleading och läger.
Varje klubb har en egen styrelse och egna stadgar som styr klubben. Genom att delta i det lokala årsmötet och genom att utse ombud till förbundsmötet kan alla medlemmar vara med och påverka hur klubben, distriktet och förbundet ska organiseras och utvecklas. Det är demokrati!
Vi tror på att man utvecklas som person när man får chansen att ta ansvar. Därför ger vi många av våra medlemmar möjligheten att bli ledare. Våra ledare får chans att leda grupper, gå utbildningar och få med sig erfarenheter som de kan ha nytta av i livet. 
När man är ung är det extra farligt att använda droger. Vårt mål är att alla medlemmar ska avlägga ”frisksportlöftet” som innebär att man lovar att inte använda tobak, alkohol eller andra droger så länge man är medlem. Alla ungdomar som fyllt 12 men inte 18 år måste avlägga löftet för att vara medlemmar i en frisksportklubb. Vi behöver inga droger utan väljer istället att ordna roliga aktiviteter och ha kul tillsammans!
Frisksportens Ungdomsförbund är obundet i religiösa och partipolitiska frågor men tar ställning för att påverka i frågor vi bryr oss om.
Mer info

Mer från Frisksport

Läs mer om Frisksport och vår verksamhet! 

Historia

Styrdokument

Om SFF

Vill du vara med?

Häng med oss du också! Bli medlem i en frisksportklubb!

Bli medlem

Hitta din klubb