Styrdokument
HEM / Styrdokument

Förbundsinformation

På den här sidan finner du några av Frisksportrörelsens viktigaste styrdokument, till exempel stadgar och förbundsprogram. Frisksportrörelsen består av Svenska Frisksportförbundet (SFF) och Frisksportens Ungdomsförbund (FUF).

Innehåll

Genererar Innehållsförteckning

Relaterat
Stadgar

Våra stadgar

Förbundens stadgar fastställs av respektive förbundsmöte. Stadgarna är som ett avtal mellan medlemmarna i en förening, och innehåller de regler och riktlinjer som vi ska följa tillsammans.

SFF stadgar

FUF stadgar

Förbundsprogram

Förbundsprogram

Innehållet i förbundsprogrammet fastställs vid förbundsmötet. Dokumentet definierar vad förbundet står för och beskriver frisksportens syn på hälsa och hållbarhet. Det är i enlighet med detta dokument som beslut ska fattas i förbunds-, distrikts- och klubbstyrelser. Som medlem kan du läsa detta dokument för att få en förståelse för vad Frisksport står för.

SFF förbundsprogram

FUF förbundsprogram

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen innehåller en beskrivning av hur vi ska nå våra mål. I dokumentet kan du läsa vilka mål förbundsstyrelsen och kommittéer har inom förbundets arbetsområden. Vanligtvis gäller verksamhetsplanen en tvåårsperiod, fram till nästa förbundsmöte. Vissa bidragsgivare kräver dock en treårig verksamhetsplan varför förbundet även gör en sådan.

SFF verksamhetsplan

FUF verksamhetsplan

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen berättar vad som har hänt under den senaste arbetsplansperioden. Hur man har lyckats nå upp till sina uppsatta mål och hur utveckling av verksamheten har skett.

SFF verksamhetsberättelse

FUF verksamhetsberättelse

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelserna för frisksportrörelsen reglerar vilka tävlingar som genomförs när på året, vilka åldersklasser som finns, vilka begränsningar man som arrangör har vad gäller banlängder med mera.

Frisksportrörelsens tävlingsbestämmelser

Annan information

Övrigt

Här hittar du övriga styrdokument och för SFF och FUF.

Integritetspolicy för medlemmar FUF och SFF

Integritetspolicy för webb-besökare

Så funkar förbundsmötet

Krisplan för FUF och SFF

Handlingsplan vid bruk av ANDT

Innehåll

Genererar Innehållsförteckning

Relaterat

Kontakt

Ledarwebben

 

Vill du vara med?

Här kan du bli medlem i din lokala klubb och se vad just den erbjuder för aktiviteter.

Bli medlem

Hitta din klubb