Fritidskortet införs

Fler unga ska ha tillgång till fritidsaktiviteter! Så tycker regeringen, som nu inför ett ”fritidskort”. Det handlar om ett slags värdekort som alla unga 8-16 år kan använda för att betala fritidsaktiviteter.

Fritidskortet ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för barn och unga i åldrarna 8–16 år för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet. Grunden för att kortet införs är Sveriges folkhälsopolitiska mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

Hur stort värdet på kortet blir är olika för olika personer. Barn och unga i socioekonomiskt utsatta hushåll och barn med funktionsvariationer kommer ha ett högre belopp att röra sig med. Detta för att stötta dessa grupper, som i nuläget deltar i fritidsaktiviteter i lägre utsträckning.

Kortet har varit på tal länge, men det har varit oklart hur det ska fungera. Nu är beslutet fattat och under år 2024 ska organisationer inom friluftsliv, idrott, kultur och civilsamhälle förbereda de tekniska och administrativa förutsättningarna för att kortet sedan lanseras 2025.

Exakt vad arbetet med fritidskortet kommer innebära återstår att se. Många organisationer påbörjar nu arbetet med att förbereda för lanseringen, även Svenskt Friluftsliv, vilket Svenska Frisksportförbundet är anslutet till, och MUCF, vilka Frisksportens Ungdomsförbund är anslutet till. För frisksportklubbar anslutna till SFF och FUF kommer arbetet med fritidskortet innebära vissa administrativa utmaningar. Myndigheterna som arbetar med fritidskortet arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt för föreningar att sköta administrationen. Förbundsstyrelserna tillsammans med kansliet har avsatt tid och medel för att kunna stötta frisksportklubbar med bland annat digitala tjänster i webb och medlemsregister, utbildningar för ledare och informationsträffar. Mer information om arbetet med fritidskortet väntas komma i sommar.

Hittills planeras följande arbete med fritidskortet:

  • Kansliet samlar in information för att kunna hålla klubbar och distrikt informerade
  • Medlemsregister och andra digitala kanaler förbereds
  • Utbildnings- och kommunikationsmaterial till klubbar med verksamhet inom målgruppen tas fram
  • Styrelsekonferens hålls i samband med höstkursen den 4-6 oktober 2024, med möjlighet att söka reseersättning från förbundet
  • Utbildningstillfällen med inslag om fritidskortet erbjuds på höstkursen 4-6 oktober 2024
  • Möjlighet att ordna lokala ledarutbildningar med ledare och ekonomisk stöttning från förbundet finns.
  • Klubbar och distrikt kan söka medel för utveckling/nystart av verksamhet som kommer fritidskortets målgrupp till del (klicka vidare på knappen nedan).

Här kan du läsa mer om fritidskortet (e-hälsomyndighetens webbsida)

SÖK BLAND NYHETER:

HÅLL DIG UPPDATERAD

Fler nyheter

Digitala träffar

Digitala träffar

Önskar du som har ett förtroendeuppdrag i Frisksport mer utbyte mellan andra frisksportklubbar/distrikt och kanske en inspirationsboost? Varje månad...

läs mer
Solig friluftshelg!

Solig friluftshelg!

Den 24-26 maj samlades 75 deltagare mellan 4 och 80 år för friluftskommitténs friluftshelg utanför Värnamo. Helgen bjöd på paddling runt de många...

läs mer
Alkohol krymper hjärnan

Alkohol krymper hjärnan

Även små mängder alkohol får hjärnan att krympa. En ny rapport om alkohol och hjärnan visar på ny forskning som belyser sambandet mellan alkoholbruk...

läs mer