Styrelsekonferens

I samband med höstkursen, 11–13 oktober i Ljungsbro, ordnas en styrelsekonferens för förtroendevalda i hela Frisksportrörelsen. Det blir en utbildnings- och inspirationsdag för engagerade i klubbar, distrikt och förbund – med möjlighet att lära sig om det man är intresserad av, delvis om fritidskortets införande.

En styrelsekonferens är en träffpunkt för förtroendevalda i hela Frisksportrörelsen. Det är en chans att byta erfarenheter med andra klubbar och distrikt och att lära sig något nytt.

Konferensen äger rum lördag–söndag 12–13 oktober. Huvuddelen av konferensen äger rum på lördagen och den fortsätter med workshops och arbete även på söndag förmiddag. Det är möjligt att komma endast lördag och övernattning erbjuds.

Styrelsekonferensen 2024 inriktar sig på förberedelser inför 2025 – däribland införandet av fritidskortet enligt regeringsbeslut. En stor del av konferensen ägnas åt punkter som rör detta, nämligen:

  • vad fritidskortet är och vad införandet innebär för en frisksportklubb
  • administration och kommunikation om fritidskortet
  • utveckling av verksamhet, rekrytering av ledare och att nå nya målgrupper

Förutom detta kommer vi också erbjuda workshops och föreläsningar med olika inriktningar, som:

  • medlemsregistrering – praktiska tips och möjligheter
  • kassörens arbete – utbyte och tips
  • ordförande – utbyte och tips
  • kommunikation – inom klubben/distriktet och utåt
  • ny i styrelsen – lär dig mer och fråga om vad som helst
  • samverkan – mellan frisksportklubbar eller andra organisationer
  • policys och riktlinjer – få hjälp från ditt förbund med GDPR, krisplan och rutiner för utdrag ur belastningsregistret.

Du som åker på styrelsekonferensen behöver inte betala för något! Ditt förbund står för mat och eventuell övernattning (för dig som åker långt). Dessutom delas ersättning för resekostnader ut från en särskild pott.

Arrangemanget arrangeras av Svenska Frisksportförbundet och finansieras med medel från Svenskt Friluftsliv, som en del i ett projekt att förbereda inför införandet av fritidskortet. Frisksportens Ungdomsförbunds medlemmar bjuds också in att delta, och kostnad för dem finansieras av FUF med bidrag från MUCF.

Kontakt:
Frisksportkansliet
kansli@frisksport.se

Arrangör:
Svenska Frisksportförbundet i samarbete med Frisksportens Ungdomsförbund

Tider:
Preliminära tider för konferensen är ca 09:00-18:00 lördag och halvdag fram till lunch söndag. Det är möjlight att delta på delar av konferensen om man inte kan vara med på hela. Det kommer finnas övernattningsmöjligheter (mer info kommer).

Kostnad:
0 kr för dig som är förtroendevald eller ledare i en frisksportklubb eller -distrikt! Mat och boende erbjuds kostnadsfritt. Dessutom utgår reseersättning från särskild pott. Mer info kommer om detta.

Ta med:
Till boendet tar du med egna sängkläder och handduk om du bor i vandrarhem. Väljer du golvlogi tar du även med madrass, täcke och kudde. Till konferensen är det bra att ha med egen dator.

Målgrupp:
Alla förtroendevalda och ledare med intresse för förtroendeuppdrag är välkomna.

Anmälan:
Via formulär senast 29 september (info kommer!)

FÅ KOLL PÅ DATUM

Kalendern

Det är alltid något på gång i Frisksport!

Klicka på ett annat intressant evenemang eller gå till kalendern för att se allt som händer den närmaste tiden.

Till Kalendern