Förbundsmöten med stadgeändringar

I somras ordnades förbundsmöten för Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund. Här kan du läsa om viktiga beslut och nya rutiner för rapportering till förbundskansliet.

Vartannat år hålls förbundsmöten för Svenska Frisksportförbundet (SFF) och Frisksportens Ungdomsförbund (FUF). I somras genomfördes mötena i Aneby och de behandlade föregående och kommande verksamhetsperioder.

FUF:s förbundsmöte gjorde ett medskick till den nyvalda styrelsen att arbeta vidare med inkludering och anpassning av verksamheten för personer med funktionsvariationer så att fler ska kunna delta. Ett förslag om att lägga förbundsmötet efter rikslägret, istället för i början av lägret, skickades också med till styrelsen.

Båda förbundens valberedningar hade haft svårt att hitta personer att föreslå till styrelse och kommittéer så många förtroendeposter är vakanta. 

Båda mötena beslutade om stadgeändringar; att avskaffa kravet på medlemskap för revisorer och revisorssuppleanter och att lägga till ”motarbetande av dopingpreparat” i förbundens ändamålsparagrafer. 

Båda mötena beslutade också om att rapporteringen till förbundskansliet efter årsmöte ska innefatta verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll och att det ska ske senast en månad efter årsmötes genomförande.

Du kan läsa eller ladda ner stadgarna via den här länken!

Stadgarna för SFF är ändrade i följande paragrafer:
§1
§2
§7 Mom 1
§12
§25
§36

Stadgarna för FUF är ändrade i följande paragrafer:
§1
§2
§7 Mom 1
§12
§25

I mallstadgar för klubb inom FUF är följande paragrafer ändrade:
§1
§2
§7

Till aktuellt