Förbundsmöten med stadgeändringar

Förbundsmöten med stadgeändringar

I somras ordnades förbundsmöten för Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund. Här kan du läsa om viktiga beslut och nya rutiner för rapportering till förbundskansliet.

Vartannat år hålls förbundsmöten för Svenska Frisksportförbundet (SFF) och Frisksportens Ungdomsförbund (FUF). I somras genomfördes mötena i Aneby och de behandlade föregående och kommande verksamhetsperioder.

FUF:s förbundsmöte gjorde ett medskick till den nyvalda styrelsen att arbeta vidare med inkludering och anpassning av verksamheten för personer med funktionsvariationer så att fler ska kunna delta. Ett förslag om att lägga förbundsmötet efter rikslägret, istället för i början av lägret, skickades också med till styrelsen.

Båda förbundens valberedningar hade haft svårt att hitta personer att föreslå till styrelse och kommittéer så många förtroendeposter är vakanta. 

Båda mötena beslutade om stadgeändringar; att avskaffa kravet på medlemskap för revisorer och revisorssuppleanter och att lägga till ”motarbetande av dopingpreparat” i förbundens ändamålsparagrafer. 

Båda mötena beslutade också om att rapporteringen till förbundskansliet efter årsmöte ska innefatta verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll och att det ska ske senast en månad efter årsmötes genomförande.

Du kan läsa eller ladda ner stadgarna via den här länken!

Stadgarna för SFF är ändrade i följande paragrafer:
§1
§2
§7 Mom 1
§12
§25
§36

Stadgarna för FUF är ändrade i följande paragrafer:
§1
§2
§7 Mom 1
§12
§25

I mallstadgar för klubb inom FUF är följande paragrafer ändrade:
§1
§2
§7

Kategorier

HÅLL DIG UPPDATERAD

Senaste Nytt

Värnamo i världstävling

Värnamo i världstävling

Bild i Aktuelltinlägg läggs in via 'Utvald bild' och inte här i inlägget för att visas rätt.Från gympasalen i Värnamo till världsarenan i Florida! Frisksport Cheer Elite, som är Värnamo Frisksports cheerleadingsektion, har ett av landets bästa lag. FCE Midnight...

läs mer
Årsmöten i många klubbar

Årsmöten i många klubbar

Nu är det årsmötestider i många av våra klubbar! Personer från förbundsstyrelser i både FUF och SFF har varit och besökt några klubbars årsmöten. Det är roligt att se hur väl det demokratiska arbetet fungerar i Frisksport, och även intresset från många medlemmar i...

läs mer
Vi lanserar ledarwebb!

Vi lanserar ledarwebb!

Vi har nu en webbsida som är till för våra ledare! Om du är styrelseledamot, barngympaledare, bastuskötare eller har något annat ledaruppdrag i Frisksport kan du få tillgång till ledarwebben. Där hittar du all info för ansökning, redovisning, tips, mallar och andra...

läs mer