Ungdomar på träff!

Ungdomar på träff!

Över Kristi Himmelfärdshelgen den 9–12 maj träffades 25 ungdomar för en helg av roliga aktiviteter i Frisksport Motalas klubbstuga vid Vättern. Många längtar redan till nästa träff!

På torsdagseftermiddagen startade helgen med lekar och mat och under de följande dagarna, som bjöd på fantastiskt väder och härliga aktiviteter vid sjön, provade gänget klättring, spelade volleyboll, paddlade kanot, lekte lekar, badade i sjön och umgicks tillsammans.

Många av deltagarna beskriver träffen som en jättebra upplevelse och tackar ledarna Matteo, Linus, Ella och Tage för det bra arragemanget.

”När blir nästa träff?” frågar många. Det planeras nu en träff under sommarlovet, efter Frisksportlägret. Håll utkik, för mer info kommer!

Nominera ledare

Nominera ledare

Nominera till stipendier!
Varje år delas stipendier ur Bängt Bodéns ungdomsfond ut till personer eller grupper som ”på ett förtjänstfullt sätt arbetat för Frisksportrörelsen”. Klubbar och distrikt kan nominera enskilda personer, ledare eller grupper som har jobbat för att ungdomar inom Frisksportrörelsen ska få en bra verksamhet. 
– Att få ett stipendium är en ära och ett bevis på att man gjort en fin insats för Frisksport. Stipendiet är en möjlighet att ge uppmuntran till ledare och funktionärer som lägger ner ideell tid och kraft för att ungdomar ska få en meningsfull fritid, säger Rasmus Gustafsson, ledamot i fondstyrelsen för Bängt Bodéns ungdomsfond.

Sista ansökningsdag är 31 maj. Klicka på knappen nedan för att nominera.

Nominera här

Lätt att göra allemansrätt!

Lätt att göra allemansrätt!

Det ska vara lätt att göra allemansrätt! Ny satsning om allemansrätten ska göra att fler ska veta vad som gäller i naturen.

Allemansrätten är en unik möjlighet i Sverige som gör det möjligt att vistas fritt i naturen. För att allemansrätten ska fungera behövs kunskap om den. Nu har Naturvårdsverket lanserat sin nya satsning ”lätt att göra allemansrätt”. Materialet är framtaget med stöd från beteendevetare, forskare i kommunikation, markägare och föreningar som praktiserar friluftsliv. Målet är att öka kunskapen om allemansrätten och att få fler att ändra sitt beteende.

Nytt sätt att kommunicera

Vad är det då som är nytt i sättet att kommunicera? Många känner nog till eller har hört talas om uttrycket ”inte störa, inte förstöra”. Nya uttrycket ”det är lätt att göra allemansrätt” har en annan tonalitet. Det handlar om att allemansrätten ska kännas enkel att följa.

– Handfasta tips är bättre än att komma med pekpinnen och påpeka hur man inte ska göra, säger Anna Grundén från Naturvårdsverket. Det är bättre att säga ”ta med en skräppåse när du går ut i naturen, så är det lätt att ta med skräpet hem” än att säga ”du får inte skräpa ned i naturen”.

Naturvårdsverkets nya material innehåller handböcker och annat tryckmaterial att beställa, men även information och tips för olika organisationer som vill göra eget material för olika målgrupper.

Så lär du andra om allemansrätten – tre tips från nya materialet:

– Lyft fram det önskvärda beteendet, istället för att berätta hur man inte ska göra.
– Vi värnar mer om en plats som vi känner till och har en relation till. Skapa omtanke om naturen!
– Det bästa sättet att lära sig om allemansrätten är att praktisera den. Lyft fram allemansrätten under en rolig aktivitet – som paddling eller grillning.

Haka på
Föreningar, till exempel frisksportklubbar, är en viktig pusselbit i spridningen av kunskap om allemansrätten. Passa på att sprida information om allemansrätten i din klubb i sommar! Du hittar informationsspridningsmaterial på vår ledarwebb under drive-mappen ”sprid information” (lösenord krävs, kontakta kansliet på kansli@frisksport.se om du vill ha tillgång till ledarwebben).

Beställ material:
Nytt ledarmaterial framtaget av Svenska Frisksportförbundet! Materialet är främst anpassat till ledare för barn och barngrupper men kan användas för olika åldrar. Beställ via kansli@frisksport.se

Sprid allemansrätten:
Ladda ned bilder för spridning på sociala medier: www.frisksport.se/ledare (lösenordskyddad sida, be kansliet om lösenord)

Fler tips:
Friluftstips direkt i mobilen: www.friluftstips.se

Låna gratis friluftsutrustning på Fritidsbanken eller ett kommunalt Friluftsbibliotek

Naturvårdsverkets material:
Det finns också material att ladda ner från www.naturvardsverket.se eller beställa gratis.

@naturvardsverket1967

 

Digitala träffar

Digitala träffar

Önskar du som har ett förtroendeuppdrag i Frisksport mer utbyte mellan andra frisksportklubbar/distrikt och kanske en inspirationsboost? Varje månad från och med mars kommer du kunna hoppa in på en Zoomlänk där du kan prata med förbundskansliet och andra förtroendevalda och ställa vilka frågor du vill.

Agendan på mötena kommer alltid vara:

  • Lite aktuell information från förbundet
  • Ställ frågor om vad du vill som du undrar över.
  • Lär dig mer eller få inspiration kring ett särskilt tema.

Träffen blir den 15:e varje månad, klockan 18:00-18:45.
Att det är samma datum varje månad är för att det ska vara enkelt att komma ihåg och för att olika personer kanske har lättare olika dagar. På det här sättet blir träffen olika veckodagar hela tiden, vilket kan göra att man säkert kan komma någon gång.

Samordnar träffarna gör Josefin Sahlberg, verksamhetsutvecklare på kansliet. Olika personer kan komma att besöka de olika träffarna för att bidra med kunskap och inspiration.

Kommande träffar:
15 maj 18:00-18:45:
Tema: Förslag till förbundsmötet! Förslag på nytt förbundsprogram och stadgeändringar som rör rörelsegemensamma stadgar presenteras. Vi går igenom förslagen, diskuterar och du kan tycka till. Du hittar förslagen på den här länken.

Du klickar på den här länken för att gå med i mötet:
https://us06web.zoom.us/j/89929696578
(det är alltid samma länk till alla möten)

15 maj 18:00-18:45:
Tema: Förbundsmötet – alla frågor och hur det går till! Senast 9 juni skickas alla handlingar inför förbundsmöten i SFF och FUF ut. På den här träffen går vi igenom alla förslag som kommer komma upp på förbundsmötet och du kan ställa frågor kring dem. Du kan också få all information om du som vill delta på ett förbundsmöte behöver veta – oavsett om du kommer som ombud eller om du vill nyttja din närvaro- och yttranderätt.

15 juli och 15 augusti SOMMARUPPEHÅLL – inga digitala träffar-

15 september 18:00-18:45:
Tema: Fritidskortet – vad innebär det? Regeringens beslut om att införa ett fritidskort för unga 8-16 år börjar gälla 2025. På den här träffen går vi igenom allt vi vet hittills och diskuterar vad införandet av fritidskort kan innebära för din verksamhet.

Inför förbundsmöten

Inför förbundsmöten

Några handlingar till förbundsmötena i SFF och FUF publiceras tidigare! På en egen sida här på webben kan du läsa förslag om nya förbundsprogram och stadgeändringar.

Den 7 juli ska Frisksportens Ungdomsförbund och Svenska Frisksportförbundet ha sina respektive förbundsmöten. Alla handlingar publiceras senast 7 juli – men några förslag från styrelsen finns publicerade redan nu. Anledningen till detta är att styrelserna vill att medlemmarna ska ha god tid på sig att läsa igenom förslagen.

– Styrelserna vill ge medlemmar i klubbar och distrikt gott om tid att läsa igenom just de här förslagen, då de innehåller mycket text. Genom att skicka ut de här förslagen tidigare tror vi fler klubbar och distrikt kommer känna att de har tid att boka in en träff lokalt för att diskutera förslagen, säger Sara Brunskog, generalsekreterare.

Övriga förslag som förbundsstyrelserna lägger fram till mötet kommer publiceras senast 9 juni, så det är bra att boka en träff för att diskutera i mitten av juni. Med en sådan träff kan man möjliggöra att medlemmarnas tankar skickas med ombuden till mötet.

Förslagen som nu ligger publicerade rör:

– Nytt förbundsprogram i SFF
– Nytt förbundsprogram i FUF
– Ändringar i stadgarnas ändamål, §1, som är gemensamma för båda förbunden
– Ändringar i stadgarnas del om medlemsförsäkran och frisksportlöfte, §4, som är gemensamma får båda förbunden.

För den som vill diskutera förslagen direkt med styrelserna för SFF och FUF för att få veta bakgrunden till förslagen och ha möjlighet att ställa frågor finns de digitala träffarna den 15:e varje månad. Du hittar mer om dem under nyheter.

Alla förslag och handlingar publiceras på den här sidan: Förbundsmötet information.

Läs mer om mötena här:
SFF förbundsmöte
FUF förbundsmöte